0986300722

Thẻ: Điều trị khuẩn Hp

QA – Vi khuẩn Hp trong DẠ DÀY lây qua đường nào?

QA – Vi khuẩn Hp trong DẠ DÀY lây qua đường nào?

Vi khuẩn HP có tên đầy đủ là Helicobacter Pylori (HP). Vi khuẩn HP trong dạ dày là loại vi khuẩn cứng đầu, khó tiêu diệt bậc nhất. Đây cũng là loại vi khuẩn duy nhất tồn tại được trong môi trường acid đậm đặc […]