0986300722

Thẻ: Curcumin là gì?

Curcumin là gì? Công dụng của Curcumin trong y học ra sao?

Curcumin là gì? Công dụng của Curcumin trong y học ra sao?

Curcumin là gì? Curcumin là một thành phần của nghệ – gia vị Ấn Độ (Curcumin longa), họ gừng. Curcumin là một trong ba chất của curcuminoids có trong nghệ, hai loại còn lại là desmethoxycurcumin và bis-desmethoxycurcumin. Những chất curcuminoids này có màu vàng […]